• Szybka wysyłka
  • Bezpieczeństwo
  • Poppers Info
Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych ("witryn") obsługiwanych przezfirmę "Skyline Handels GmbH" znajdującą się na Mariahilfer Strasse 72 w Wiedniu iposługującą się adresem e-mailowym "[email protected]", jak również dotyczy onaprzetwarzania przez Skyline danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.Terminy "Użytkownik", "Ty", "Tobie", "Twój", "Ci" odnoszą się do Ciebie - użytkownika. W tymprzeglądzie dowiesz się, które dane Skyline gromadzi od Ciebie jako administrator Twoichdanych i do jakich celów wykorzystujemy te dane. Przetwarzanie danych osobowych ściślepodlega europejskiej dyrektywie o ochronie danych. Zawsze staramy się, aby dane osobowe, które otrzymujemy i których używamy, były przechowywane, wykorzystywane, przekazywane i przetwarzane w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Dane, które podajesz na stronie witryna internetowa mogą być przetwarzane przez następujące firmy: Skyline Handels GmbH z siedzibą na Mariahilfer Straße 72, 1070 Wiedeń; a także przez jakiegokolwiek innego sprzedawcę zewnętrznego, który w szczególności odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych dla Skyline, bez bezpośredniego podlegania Skyline. Procedury te stosowane są w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych.

1. KIEDY OSOBISTE DANE BĘDĄ UŻYWANE I PRZETWORZONE?

Niniejsza polityka prywatności określa dane osobowe, które zbieramy, których używamy iprzesyłamy (t.j. przerabiamy). Obejmuje ona na ogół Twoje imię i nazwisko, adreszamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, dane rozliczeniowe i inne informacje,które wynikają z dostarczania Ci naszych towarów i usług.

Wiemy, że ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi jest dla Ciebie bardzo ważne.Ponieważ ochrona danych użytkownika jest dla nas równie ważna, ściśle przestrzegamyprzepisów federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o telemediach podczasgromadzenia, przetwarzania i używania zdobytych danych. Zasadniczo możesz odwiedzićnaszą stronę internetową nie pozostawiając swoich danych osobowych. PotrzebujemyTwoich danych osobowych w poniższych przypadkach:

• przy zamówieniu
• podczas podjęcia kontaktu z nami
• podczas korzystania z chronionego obszaru "konta klienta"
• przy zapisywaniu się lub rezygnacji z subskrypcji newslettera
• przy korzystaniu z opcji "Poleć znajomemu" i/lub "Program partnerski".

Twoje dane pomagają nam dostosowywać się do Twoich indywidualnych potrzebkonsumenta i stale ulepszać dla Ciebie nasze usługi. Używamy danych osobowychszczegółowo do: przetwarzania zamówień, pomyślnego dostarczania towaru, przetwarzaniapłatności, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszej strony internetowej i abypoinformować Cię o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach.

Aby łatwiej i szybciej niż za pośrednictwem poczty skontaktować się z Tobą, prosimy opodanie Twojego adresu e-mail. Oczywiście używamy go tylko w celach reklamowych, jeśliwyraźnie wyraziłeś na to zgodę.

2. CO ROBIMY Z DANYMI OSOBOWYMI?

2.1. OGÓLNE SURFOWANIE

Przetwarzamy dane nawigacyjne, które wskazują, które obszary naszej witryny odwiedzaużytkownik. Dane te pozwalają nam określić, które obszary naszej strony odwiedzane sąnajczęściej, co przyczynia się do poprawy jakości oferowanych przez nas usług online.Ponadto inne dane niż dane osobowe również mogą być przez nas przetwarzane (naprzykład typ domeny, wersja przeglądarki lub rodzaj usługodawcy) dając nam informacje natemat ogólnego korzystania z naszej strony internetowej.

2.2 DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowujemy przede wszystkim w celu optymalnego przetwarzaniazamówień i w razie potrzeby przekazujemy je innym firmom w tym samym celu. Przykłademw tym kontekście jest przeniesienie danych do spedytora (t.j. poczta, GLS, etc.), którydostarcza Ci towar lub do naszych dalszych partnerów związanych z nami umową dotyczącąusług finansowych (karta kredytowa).

Następujące dane są przechowywane tylko dla poniżej wymienionych, konkretnych typówdanych:

2.2.1 Przy zamawianiu:

W przypadku zakupu produktów z naszej strony internetowej zbieramy w tym celu Twojedane osobowe (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, adres e-mail, numertelefonu i dane kart płatniczych) oraz dane do zakupów, których dokonałeś na naszej stronie,które możemy łączyć z danymi do Twoich zakupów w sklepie:

• imię i nazwisko
• adres korespondencji
• adres e-mail
• dane do realizacji płatności

2.2.2 Kontaktując się z nami:


• adres e-mail

2.2.3 Podczas korzystania z chronionego obszaru "Konta klienta":

Odwiedzający online mają możliwość założenia konta na naszej stronie internetowej. Abyutworzyć konto, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres pocztowy inumer telefonu.
W ten sposób wyrażasz zgodę na przetwarzanieswoich danych osobowych:

• imię i nazwisko
• adres korespondencji
• adres e-mail
• nr telefonu

2.2.3 Zaprenumeruj / wypisz się z newslettera:

Kiedy zapiszesz się do naszego newslettera (np. "Subskrybuj"), zostaniesz poproszony opodanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o produktach, któredostarczamy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

• adres e-mail

2.3 KORZYSTANIE ZE ZEBRANYCH DANYCH

Przetwarzamy dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej zgodnie zobowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz w następujących celach:

1. Aby zrozumieć Twoje potrzeby i preferencje, a także aby rozwijać naszą ofertę,wprowadzać na rynek, sprzedawać lub oferować produkty i usługi oraz aby (w stosownychprzypadkach) przeprowadzać ankiety, badania i analizy.

2. Aby zakończyć transakcję dotyczącą naszych produktów lub opracować ich zwrot lubwymianę.

3. Aby zarządzać naszą firmą i ją rozwijać, aby zarządzać Twoimi kontami na naszej stronieinternetowej lub rejestrować i przetwarzać Twoje płatności w naszym sklepie.

4. Aby zidentyfikować zaniedbania, oszustwa, kradzieże i inne nielegalne działania orazchronić siebie i innych przed takimi działaniami, a także sprawdzać zgodność z naszymi iwewnętrznymi zasadami.

5. Aby przeprowadzić odpowiednie kontrole nadużyć finansowych, dzięki którym daneosobowe dostarczone przez Ciebie mogą zostać przesłane do pliku informacyjnego, którymoże przechowywać te dane.

6. Aby potwierdzić adresy podane w witrynie internetowej, które mogą zostać przesłane dodostawcy usługi weryfikacji adresu, który może przechowywać je w swoich rejestrach.

W celu zachowania zgodności z obowiązkami regulacyjnymi, podatkowymi,dochodzeniowymi lub innymi wymogami dotyczącymi monitorowania lub innymi prawnymilub ustawowymi wymogami dotyczącymi ujawniania informacji, w zakresie dozwolonymprzez obowiązujące przepisy, zasady i przepisy w związku z naszą ofertą towarów i usług dlaCiebie.

2.4 NEWSLETTER

Jeśli zaprenumerowałeś nasz biuletyn zastrzegamy sobie prawo do wykorzystaniawybranych danych za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług newslettera w celuwysyłania biuletynu.

Do rozliczenia korzystamy z usługi Emarsys eMarketing Systems AG, Marchstrasse 1,A-1150 Wiedeń (zwanej dalej EMARSYS).

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera Twój adres e-mail zostanie wysłany do Emarsys(dalsze informacje jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub inne dane osobowe niebędą wymagane).

Rejestrując się w biuletynie od dnia 04.07.2017 r. wyrażasz zgodę na to, że wykorzystujemyinformacje o Twoim korzystaniu z biuletynu i naszej strony internetowej jedynie po to, abydostosować jego treści do Twoich indywidualnych preferencji. Odbywa się to tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub do czasu, gdy nie wycofasz swojej zgody. W przypadku rejestracji naszego biuletynu, które miało miejsce do 04.07.2017 nadal ważne jest, że ocean Twoich preferencji odbywa się bez osobistego odniesienia.

Do kompilacji naszego indywidualnego biuletynu e-mail używamy narzędzia analizy EmarsysPredict, które ocenia zarówno korzystanie z biuletynu i naszej strony internetowej. Abyzarejestrować zachowanie użytkownika w naszej witrynie, używamy plików cookie dorozpoznawania przeglądarki. W ten sposób możemy śledzić Twoje ruchy na naszej stronieinternetowej oraz mierzyć sukces niektórych działań marketingowych.

Ponadto nasze biuletyny mogą zawierać hiperlinki ("linki") zawierające losowe, aleniepowtarzalne numery identyfikacyjne. Możemy zbierać i przechowywać te numeryidentyfikacyjne gdy Twój komputer wywoła te linki w celu pobrania dodatkowych informacji znaszych serwerów. Wykorzystujemy te informacje na temat pobranych danych, aby śledzićkorzystanie z naszego biuletynu i naszej strony internetowej, a także mierzyć sukcesniektórych działań marketingowych i dostosowywać nasze oferty do indywidualnychzainteresowań i potrzeb klientów.

Przekazywanie danych odbywa się z uwzględnieniem przepisów Federalnej Ustawy oOchronie Danych (BDSG) z uwzględnieniem przepisów dotyczących przetwarzania danychzamówienia zgodnie z § 11 BDSG.

3. CZY MAM PRAWO DO WYMIANY INFORMACJI?

Oczywiście zawsze jesteśmy gotowi podzielić się z Tobą (zgodnie z BDSG lub TMG)zebranymi przez nas informacjami o Tobie. Skontaktuj się z naszym urzędnikiem ds. ochronydanych pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .

4. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Jeśli zarejestrujesz się w obszarze "Konto klienta" lub złożysz zamówienie Twoje daneosobowe zostaną do nas przesłane. Aby nie wpadły one w niepowołane ręce, szyfrujemy jemetodą SSL (Secure Socket Layer). Jest to obecnie najpopularniejsza i najbezpieczniejszametoda przesyłania danych w Internecie. Jest ona używana domyślnie, gdy tylko poufnedane zostaną przesłane. Ponadto wszystkie informacje o klientach są przechowywane nabezpiecznych serwerach, które nie są dostępne dla osób nieupoważnionych i chronioneprzez zaporę sieciową Firewall przed dostępem z zewnątrz.

W dalszym ciągu stosujemy szereg innych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danychosobowych naszych klientów. W związku z tymi środkami bezpieczeństwa od czasu doczasu otrzymasz prośbę o dostarczenie dowodu tożsamości przed przekazaniem danychosobowych. Przykładem tej procedury jest dostęp do konta klienta, co jest możliwe tylko powprowadzeniu hasła.

Ponadto, dalsze przetwarzanie danych przez osoby trzecie jest możliwe tylko w kontekścieprzetwarzania danych zamówienia. Regularnie zapewniamy ochronę danych w ramachwymogów prawnych.

5. KIEDY TWOJE DANE POWINNY BYĆ USUNIĘTE?

Wszystkie dane są zawsze usuwane, gdy cel ich przechowywania został wyeliminowany.Jeżeli, dla pewnych danych, istnieje ustawowy lub umowny okres przechowywania danych,usunięcie zostanie zastąpione blokadą danych.

Ponadto masz możliwość usunięcia lub poprawienia danych na własne życzenie. Jeżeli, dlapewnych danych, istnieje ustawowy lub umowny okres ich przechowywania, usunięciedanych zostanie zastąpione ich blokadą.

6. CZY UŻYWAMY PLIKI COOKIE?

Używamy plików cookie, które umożliwiają nam przeprowadzenie procesu Twoich zakupóww jak najbardziej przyjemny dla Ciebie sposób. Nasze pliki cookie nie przechowują żadnychdanych osobowych. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerzeużytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Dzięki nim przychodzisz na przykładw wygodny sposób z koszyka na zakupy między stronami, na których można zobaczyć, ileproduktów znajduje się obecnie w koszyku oraz jak wysoka jest obecna wartość Twoichzakupów. Dane osobowe nie są zawarte w tych plikach tekstowych.

Aby korzystać ze wszystkich funkcji w naszym sklepie musisz zezwolić na trwałe pliki cookiew przeglądarce. Jeśli ustawienia dotyczące stałych plików cookie nie zostaną wprowadzone,możesz odwiedzić nasz sklep, ale nie można wyświetlić spisu zawartości koszyka na zakupy.

Często mówi się, że pliki cookie mogą być bardzo niebezpieczne dla Twojego komputera.
Jednak pliki cookie zdecydowanie nie mogą wykonywać następujących akcji:
• Pliki cookie nie mogą przenosić wirusów.
• Pliki cookie nie mogą odczytać danych z twardego dysku.
• Twój adres e-mail nie może zostać określony za pomocą plików cookie.
• Żadne wiadomości e-mail nie mogą być wysyłane niezauważalnie.
• Pliki cookie nie mogą być odczytane przez inne serwery internetowe.

Nasze firmy partnerskie nie mogą gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danychosobowych za pośrednictwem plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej.Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy łączyć danych przechowywanych w plikach cookiez Twoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres itp.). Aby móc korzystać z naszegokoszyka na zakupy, pliki cookie [tymczasowe / stałe] muszą być dozwolone! Korzystamy zusług stron trzecich, które mogą konfigurować pliki cookie. Proszę przeczytać poniżej wsekcji 10 odpowiednie informacje na ten temat.

7. CZY UŻYWAMY NARZĘDZI DO ANALIZY INTERNETOWEJ?

Tak. Robimy to jak większość firm internetowych. Współpracujemy z zewnętrznymidostawcami usług, którzy pomagają nam uzyskać informacje na temat korzystania z naszejstrony internetowej. Nasi usługodawcy przechowują pliki cookie na dysku twardymkomputera, po czym otrzymujemy ogólne informacje o zakupie, a także inne wybrane dane,które informują nas o tym, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej stronie i jakieprodukty są dostępne. Nasi usługodawcy analizują dane i przekazują nam ogólne oceny.Dane i analizy dostarczane przez naszych usługodawców są wykorzystywane w celulepszego zrozumienia interesów osób odwiedzających naszą stronę i lepszego zaspokojeniatych interesów. Dane gromadzone przez naszych usługodawców mogą być połączone iłączone z danymi, które zbieramy podczas odwiedzania naszej witryny. Nasi usługodawcynie mają umownego prawa do wykorzystywania informacji, które otrzymują zapośrednictwem naszej strony internetowej do celów innych niż nasza pomoc.Poniżej informujemy o usługach w szczegółach.

7.1 Korzystanie z Google:

Analytics
Do oceny liczby odwiedzin naszego sklepu internetowego i gromadzenia wynikowychstatystyk wykorzystujemy narzędzie do analityki internetowej Google Analytics.

Poniższe uwagi:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stroninternetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystujetak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, któreumożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przezcookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwerGoogle w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tejstronie, Google wcześniej skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiejlub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wwyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tamskrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tychinformacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportówdotyczących ruchu na stronach. Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramachGoogle Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienieoprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie byćmożliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiecgromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych zkorzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Googleza pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej po tym linkiem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W związku z problemem korzystania z narzędzi analitycznych, które zbierają pełne adresy IPi udostępniają je użytkownikowi, zwracamy uwagę, że ta strona korzysta z narzędziaanalitycznego Google Analytics przy użyciu rozszerzenia "_anonymizeIp ()" udostępnianegoprzez Google. Z tego powodu określone adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie,w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do indywidualnego użytkownika Internetu.

Zaawansowane funkcje Google AnalyticsOd 15 maja 2017 r. wszystkie grupy odbiorców remarketingu utworzone w Google Analyticssą ulepszone, aby wykorzystać nowe funkcje dostępne na różnych urządzeniach, dostępnew AdWords i DoubleClick. W ten sposób uzyskujemy niezależność użytkowników odurządzenia podczas korzystania z Google Analytics Audiences.

Jeśli użytkownicy zgodzili się na powiązanie przez Google historii przeglądania w internecie iaplikacji z kontem Google oraz wykorzystanie informacji z ich konta Google dospersonalizowania reklam wyświetlanych w Internecie, Google użyje danych zalogowanegoużytkownika wraz z Google Analytics do tworzenia i definiowania listy odbiorców dlaremarketingu na różnych urządzeniach. Google Analytics będzie śledzić identyfikatoryuwierzytelnione przez Google tych użytkowników, aby obsługiwać tę funkcję. Dane osoboweGoogle są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu utworzeniaodbiorców.

7.2 Używanie remarketingu Google Adwords

Korzystamy również z usługi Tagi remarketingowe Google. Są to usługi świadczone przezGoogle, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, zwana dalej tylko"Google"). Google wykorzystuje pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze iumożliwia analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Plik cookie generuje informacje osposobie korzystania z naszej oferty online podczas jej odwiedzania. Twoja metoda użycia(w tym adres IP) jest przesyłana do serwera Google w USA i tam przechowywana. Pozapisaniu przez Google Google skraca adres IP o trzy ostatnie cyfry. W rezultacieprzypisanie do określonego użytkownika nie jest już możliwe. Firma Google gwarantuje, żeprzestrzega amerykańskiej Polityki prywatności Safe Harbor, a także zapewnia, że jestzarejestrowana w programie Safe Harbor Programu Departamentu Handlu USA.

Google będzie korzystać z uzyskanych przez Ciebie informacji w celu oceny korzystania znaszych rezerw do sporządzania raportów na temat działań użytkowników w naszej ofercieonline dla nas i dla wszelkich dodatkowych usług związanych z naszą ofertą online. Googlebędzie przekazywać informacje uzyskane w ramach korzystania z usługi stronom trzecim, wzakresie wymaganym przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie będą zbierać daneotrzymane dla Google w ich imieniu. Google i inni dostawcy zewnętrzni mogą wyświetlaćreklamy w naszej ofercie online na podstawie plików cookie i poprzednich wizyt. Google niebędzie łączył Twojego adresu e-mail z innymi danymi przechowywanymi w Google.Gromadzenie i przechowywanie danych można zatrzymać w dowolnym momencie zeskutkiem na przyszłość. Możesz wyłączyć używanie plików cookie przez Google. Przejdź nastronę o wyłączaniu reklam Google. Musimy jednak zaznaczyć, że w przypadku dezaktywacjimoże nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej oferty online. Korzystając znaszej oferty online zgadzasz się na przetwarzanie korzystania z Google przy użyciu tejusługi i danych zebranych w celu przedstawionym powyżej.

Gromadzone i przechowywane dane uzyskane w wyniku użycia wspomnianej powyżejmetody mogą być w dowolnym czasie zmienione przez użytkownika. Dodatkowe wskazówkidotyczące specyfikacji Google można znaleźć tutaj:http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

8. NASZE POŁĄCZENIE DO SIECI SPOŁECZNEJ

8.1 Połączenie z Google

Aby zapewnić pełną łączność wdrożyliśmy wtyczki sieci społecznościowej na naszej stronie.Ta sieć społecznościowa Google+ jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043 w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik rozpoznajewtyczki jako część projektu naszej strony internetowej, którą reprezentuje przycisk zeznakiem "+1" na białym lub kolorowym tle. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, którama wtyczkę pokazaną powyżej, Twój program dostępu do Internetu (tak zwana przeglądarkainternetowa) łączy się z serwerami sieci społecznościowej Google+.

Dzięki temu połączeniu sieć społecznościowa Google+ transmituje zawartość wtyczki doużywanej przeglądarki internetowej. W rezultacie integracja odbywa się na stronieinternetowej reprezentowanej przez przeglądarkę internetową.

Sieć społecznościowa Google+ otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą stronęinternetową. Zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są gromadzone.

Jeśli podczas odwiedzania naszej strony jesteś jednocześnie zalogowany na stronieinternetowej sieci społecznościowej Google+ przy użyciu przypisanego do Ciebie osobistegokonta użytkownika, Google+ będzie bezpośrednio związane z faktem odwiedzenia naszejwitryny. Jeśli klikniesz przycisk "+1" lub użyjesz swojego konta do napisania komentarza,uzyskane informacje zostaną przesłane do sieci społecznościowej Google+ i tam zapisanedo dalszego użytku.

Jedynym sposobem, aby nie spowodować lub nie zezwolić na przekazanie informacji, jestzamknięcie konta osobistego w sieci społecznościowej Google+ przed uzyskaniem dostępudo naszej witryny.

8.2. Połączenie z Facebookiem

W celu zapewnienia kompleksowego połączenia z siecią zaimplementowaliśmy równieżwtyczki z portalu społecznościowego Facebook na naszej stronie internetowej.

Wszystkie oznaczone wtyczki są obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave,Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Użytkownik rozpoznaje wtyczki jako część projektu naszej strony internetowej, które sąoznaczone przez chronione logo Facebooka lub przez tak zwany przycisk "Like-Button" /"Like".

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, która ma jedną z dwóch wymienionych wtyczek,Twój program dostępu do internetu (tzw. przeglądarka internetowa) łączy się z serweramisieci społecznościowej Facebook. Dzięki temu połączeniu zawartość wtyczki jest przesyłanado przeglądarki internetowej z której korzystasz za pośrednictwem Facebooka. W rezultacieintegracja odbywa się na stronie internetowej reprezentowanej przez przeglądarkęinternetową.

Serwis społecznościowy Facebook otrzymuje informacje mówiące o tym, co odwiedziłeś nanaszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są gromadzone.

Jeśli podczas odwiedzania naszej strony jesteś jednocześnie zalogowany na stronieinternetowej sieci społecznościowej Facebook przy użyciu konta osobistego przypisanego doCiebie, Facebook zostanie przypisany bezpośrednio do Twojej wizyty na naszej stronieinternetowej.

Jeśli klikniesz, na przykład przycisk "Podoba mi się" lub "Lubię to" lub jeśli użyjesz swojegokonta do napisania komentarza, uzyskane informacje zostaną przesłane do siecispołecznościowej Facebook i tam zapisane do dalszego użytku.

Jedynym sposobem, aby nie spowodować lub nie zezwolić na transfer danych, jestzamknięcie konta osobistego w sieci społecznościowej Facebooka poprzez kliknięcieprzycisku "Wyloguj" w menu "Konto" przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny. Kiedysieć społecznościowa Facebook gromadzi dane i w jakim celu, czy i w jaki sposób dane sąone przetwarzane lub wykorzystywane, mają Państwo możliwość do zmiany ustawień w siecispołecznościowej Facebook. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo w polityceprywatności sieci społecznej na Facebooku:http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

8.3. Połącz się z Twitterem

Aby umożliwić Ci kompleksową współpracę w sieci, zaimplementowaliśmy na naszej stroniewtyczki do usługi krótkich wiadomości Twitter. Ta usługa jest obsługiwana przez Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Rozpoznasz na stronie wtyczkę używaną na logo Twittera, które wyraźnie dołączamy dostrony.

Wtyczka ta tworzy bezpośrednie połączenie między serwerem usługi krótkich wiadomościTwitter a przeglądarką internetową używaną przez Ciebie w momencie uzyskiwania dostępudo naszej witryny. W rezultacie, usługa krótkich wiadomości Twitter otrzymuje informacje, żeodwiedziłeś naszą witrynę w Internecie z adresem IP przypisanym w momencie korzystaniaz Internetu.

Jeśli klikniesz przycisk i jednocześnie zalogujesz się na swoim koncie usługi Twitter okrótkich wiadomościach, będziesz mógł poinformować osoby trzecie o poszczególnychkontach i reprezentacjach naszej obecności w Internecie.

W tym kontekście warto zauważyć, że nie mamy wiedzy na temat treści przekazanychdanych do Short Message Service Twitter oraz przetwarzania i / lub korzystania z ShortMessage Service Twitter jako operatora tej strony internetowej.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem:https://twitter.com/privacy

Jeśli nie życzysz sobie, aby usługa wiadomości krótkich na Twitterze zakwalifikowała Cię doodwiedzania naszej witryny, nie musisz logować się na swoje konto użytkownika naTwitterze przed lub podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

8.4. Połączenie z Instagramem

Na naszej stronie internetowej mamy wtyczki i interfejsy API sieci społecznościowejInstagram. Możesz rozpoznać wtyczkę Instagrama na »przycisku Instagram« w naszymsklepie internetowym. Jeśli klikniesz w przycisk Instagram i jednocześnie zalogujesz się nakonto na Instagramie, zawartość naszego sklepu internetowego będzie można połączyć zTwoim własnym profilem na Instagramie. W ten sposób usługodawca Instagram możeprzypisać wizytę naszego sklepu internetowego do swojego konta użytkownika. Wyraźniezaznaczamy, że jako operator sklepu internetowego nie jesteśmy świadomi treściprzesyłanych danych, a także ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji, w szczególności dodatkowe informacje na temat polityki prywatności naInstagramie można przeczytać tutaj: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

8.5. Połącz się ze Snapchatem

Dodaliśmy również wtyczkę do sieci społecznościowej Snapchat na naszej stronie.

Używaną przez nas wtyczkę obsługuje firma Snapchat, Inc., Attn: copyright agent, 63 MarketStreet, Venice, CA 90291, USA.

Możesz rozpoznać wtyczkę snapchat na "przycisku snapchat" w naszym sklepieinternetowym. Jeśli klikniesz przycisk snapchat i jednocześnie zalogujesz się na swoje kontosnapchat, usługodawca snapchat może przypisać wizytę naszego sklepu internetowego doTwojego konta użytkownika. Wyraźnie zaznaczamy, że jako operator sklepu internetowegonie otrzymujemy żadnej wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych, a także ichwykorzystania przez snapchat.

Możesz przeczytać więcej informacji, a w szczególności dalszych informacji na temat politykiprywatności snapchat tutaj: https://www.snapchat.com/l/de-de/privacy

8.6. Połączenie z YouTube

Funkcje usługi YouTube również są implementowane na naszej stronie internetowej. Tefunkcje są dostarczane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.Zintegrowane pliki wideo przechowują pliki cookie na komputerach użytkowników powywołaniu strony internetowej. Jeśli wyłączyłeś ustawienie plików cookie w programiereklamowym Google, nie będziesz musiał oczekiwać takich plików cookie podczasuzyskiwania dostępu do filmów z YouTube. Jednak YouTube przechowuje równieżinformacje o charakterze innym niż osobiste w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temuzapobiec, musisz zablokować to w przeglądarce.

8.7 Połączenie z Pinterestem

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterestobsługiwanej przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Kalifornia, 94301, USA("Pinterest"). Kiedy odwiedzasz stronę zawierającą taką wtyczkę Twoja przeglądarka łączysię bezpośrednio z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane do serwera Pinterest.Informacje te mogą obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, atakże funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposóbkorzystania z Pinteresta i pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji o celu, zakresie idalszym przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez Pinterest, a także o swoich prawach iprywatności, zobacz Polityka prywatności Pinterest:https://about.pinterest.com/privacy-policy .

9. AKCEPTACJA

Przesyłając nam dane osobowe wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie iudostępnianie tych informacji w celach i zastosowaniach określonych w niniejszej Polityceprywatności.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA / WYJŚCIA

Oczywiście możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych lub cofnąćzgodę.

10.1. Adresy e-mail

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili z biuletynami, kliknij "wypisz się" w ostatnime-mailu (newsletter).

Uwaga: jeśli chcesz zostać usunięty z naszej listy marketingowej e-maili z biuletynem,będziesz nadal otrzymywać potwierdzenia e-mailem dotyczące zamówień, które złożysz wnaszej witrynie.

10.2. COOKIES

Jeśli nie chcesz, abyśmy analizowali Twoje anonimowe zachowanie związane zprzeglądaniem i kupowaniem za pomocą tej usługi, możesz wyłączyć ustawienieakceptowania plików cookie w przeglądarce. W takim przypadku możesz jednak nie móckorzystać z niektórych funkcji i usług oferowanych na naszej stronie internetowej, takich jak:na przykład nie możesz już robić zakupów w naszym sklepie internetowym.

10.3. GOOGLE ANALYTICS

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plikicookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google oraz przetwarzaniem tychdanych przez Google. Zrobisz to pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępnąpod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

11. DOSTĘP I AKTUALIZACJA OSOBISTYCH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników, którzy założyli konto onlinena naszej stronie internetowej były aktualne. W związku z tym masz możliwość aktualizacjilub zmiany swoich danych osobowych. Obejmuje to Twój adres rozliczeniowy i adresdostawy. Wystarczy zalogować się na swoje konto używając swojego adresu e-mail i hasła.Tam zobaczysz menu, w którym możesz zaktualizować swoje dane.

12. OCHRONA DANYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA NASZEJ STRONIE

INTERNETOWEJNasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, a nikt poniżej 18 roku życia nie może wprowadzać danych osobowych ani tworzyć konta na naszej stronie internetowej.

13. LINKI

Aby nasza strona była bardziej praktyczna może zawierać linki do innych stron internetowychobsługiwanych przez strony trzecie ("strony zewnętrzne"). Nie kontrolujemy i nie ponosimyodpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności i zawartość zewnętrznych stroninternetowych. Zachęcamy do przejrzenia polityki prywatności każdej witryny zewnętrznej,aby upewnić się, że akceptujesz politykę prywatności i praktyki tych stron.

14. AKTUALIZACJA DYREKTYWY OCHRONY DANYCH

Ponieważ nadal dostarczamy naszym klientom nowe i różne rodzaje treści i usług, możemyzmienić tę politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie gromadzenia,wykorzystywania lub udostępniania informacji. Powiadomimy Cię o zmianach w naszejPolityce prywatności zamieszczając stosowne powiadomienie na naszej stronie internetowej.W przypadku istotnych zmian w zakresie gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych,będą one miały zastosowanie wyłącznie do gromadzenia danych w przyszłości.

15. OGŁOSZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE

Ograniczamy liczbę pracowników mających dostęp do bazy danych osobowych. Nasipracownicy również są świadomi znaczenia poufnego traktowania tych danych. SklepySkyline są zaprojektowane do przyjmowania zamówień za pośrednictwem przeglądarekinternetowych, które umożliwiają komunikację za pośrednictwem technologii Secure SocketLayer (SSL), w tym Mozilla Firefox 3.0+, Microsoft Internet Explorer 8.0+ i Apple Safari 4.0+.Ponadto niektóre elementy witryny wymagają programu Adobe Flash Player 9.0 lubnowszego. Mimo, że stosujemy powyższe środki bezpieczeństwa na tej stronie, należy miećświadomość, że stuprocentowe bezpieczeństwo nie zawsze może być zagwarantowane.

16. CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat prywatności?

Skontaktuj się z naszym urzędnikiem ds. ochrony danych pocztą na adres:[email protected].

lub skontaktuj się z odpowiedzialnym biurem:

Skyline GmbH
Mariahilfer Strasse 72
1070 Wiedeń, Austria

Zmień ustawienia dotyczące plików cookie tutaj