Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

Solid NIRVANA - mały

Dostępny od ręki


sztuk:

42.00 zł


zawiera VAT bez kosztu wysylki

Opis:

Połączenie najintensywniejszych aromatów marki Push z woskiem doprowadziło do narodzin tej niezwykle innowacyjnej mikstury.

Aby wydobyć aromat z wnętrza pojemnika wystarczy go otworzyć i potrzeć palcem po powierzchni woskowiny.

Uwaga! Produkt jest wrażliwy na ciepło, nie przechowywać w temperaturze powyżej 8°C.

Dane szczegółowe:
Zawartość: 10 ml
Skład: azotyn pentylu WE: 207-332-7, CAS: 463-04-7

Środki ostrożności:
- Substancja wysoce łatwopalna! Nie przechowywać w pobliżu źródła zapłonu.
- Substancja drażniąca! Należy chronić przed dziećmi, unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Nie wdychać oparów!

Pierwsza pomoc:
- W przypadku dostania się substancji do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia substancji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zatrucia należy pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu.