Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

BOX RUSH ZERO small - 18 x

Dostępny od ręki


sztuk:

664.00 zł 456.00 zł


zawiera VAT bez kosztu wysylki

Opis:

Z tym maleńśtwem nie ma żartów. To najśilniejsza formuła dostępna na rynku.

Ciesz się dłużej zamawiając więcej i taniej.

Dane szczegółowe:
Zawartość: 180 ml (18 x 10 ml)
Skład:
Isopropyl Nitrite - CAS 541-42-4
Isopentyl Nitrite - CAS 110-46-3


Środki ostrożności:
- Substancja wysoce łatwopalna! Nie przechowywać w pobliżu źródła zapłonu.
- Substancja drażniąca! Należy chronić przed dziećmi, unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Nie wdychać oparów!

Pierwsza pomoc:
- W przypadku dostania się substancji do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia substancji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zatrucia należy pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu.