• Szybka wysyłka
  • Bezpieczeństwo
  • Poppers Info
Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

10 x JUNGLE JUICE BLACK LABEL small - PACK

Dostępny od ręki


sztuk:

369.00 zł 290.00 zł


zawiera VAT bez kosztu wysylki

Opis:

Najnowszy Jungle Juice Black Label z najsilniejszą formułą na rynku.

Kupując większy zestaw zyskujesz niewyczerpany zapas aromatów oraz oszczędzasz pieniądze.
Dane szczegółowe:
Zawartość: 100 ml (10 x 10 ml)
Skład:
Isopentyl Nitrite - CAS 110-46-3
Isopentanol - CAS 123-51-3

Środki ostrożności:
- Substancja wysoce łatwopalna! Nie przechowywać w pobliżu źródła zapłonu.
- Substancja drażniąca! Należy chronić przed dziećmi, unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Nie wdychać oparów!

Pierwsza pomoc:
- W przypadku dostania się substancji do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia substancji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zatrucia należy pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu.