Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

ORIGINAL GOLD AROMA

Brak w magazynie


33.00 zł


zawiera VAT bez kosztu wysylki

Produkt czasowo niedostępny

Opis:

Złote dziecko Sky-Secure!

Aromat inny od wszystkich, bo potrafi dużo więcej niż wszystkie inne. Zdecydowany faworyt na półce każdego, znającego się na temacie usera. Środek działa bardzo szybko i utrzymuje swoje efekty przez długi czas. Aromat rozwinięto dzięki najnowszym technologiom w nowoczesnych laboratoriach.

Dane szczegółowe:
Zawartość: 9 ml
Skład: azotyn izopropylu WE:208-779-0, CAS: 541-42-4

Środki ostrożności:
- Substancja wysoce łatwopalna! Nie przechowywać w pobliżu źródła zapłonu.
- Substancja drażniąca! Należy chronić przed dziećmi, unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Nie wdychać oparów!

Pierwsza pomoc:
- W przypadku dostania się substancji do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia substancji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zatrucia należy pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu.