Koszt wysyłki:
- Wysyłka do Polski: zł 24,-
- Na terenie Europy: zł 34,-
Wszystkie oferowane przez nas aromaty spełniają wymogi UE i ich dystrybucja jest legalna. Produkty nie zawierają zabronionych substancji chemicznych oraz medycznych, a także nie są szkodliwe dla zdrowia.

RAM LIQUID AROMA

Dostępny od ręki


sztuk:

33.00 zł


zawiera VAT bez kosztu wysylki

Opis:

Bardzo silna receptura. Ta niepozorna, zielona buteleczka już od ponad 20 lat z powodzeniem plasuje się w TOP 10 najpopularniejszych produktach na świecie. Substancja odznacza się bardzo silnym aromatem oraz bardzo silną recepturą. Od dwóch dziesięcioleci Ram sprzedaje się w milionach egzemparzy.

Dane szczegółowe:
Zawartość: 9 ml
Skład: azotyn izopropylu WE:208-779-0, CAS: 541-42-4

Środki ostrożności:
- Substancja wysoce łatwopalna! Nie przechowywać w pobliżu źródła zapłonu.
- Substancja drażniąca! Należy chronić przed dziećmi, unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Nie wdychać oparów!

Pierwsza pomoc:
- W przypadku dostania się substancji do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia substancji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zatrucia należy pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu.